Rådgivere i Silkeborg Retshjælp

Silkeborg Retshjælps rådgivning og sagsbehandling bliver primært ydet af jurastuderende under supervision af færdiguddannede jurister.

Vi skal således gøre opmærksom på, at Silkeborg Retshjælps bistand ikke kan sammenlignes med f.eks. advokatbistand eller anden professionel juridisk bistand.

Hertil kommer, at Silkeborg Retshjælp kun har åbent 2 dage om ugen for sagsbehandling, og at den enkelte sagsbehandlende rådgiver kun er til stede én dag om ugen. En vis ekspeditionstid må derfor påregnes.

Alle vores ansatte er omfattet af tavshedspligt og vores rådgivning er omfattet af en rådgiveransvarsforsikring.