Rådgivere i Silkeborg Retshjælp

Silkeborg Retshjælps rådgivning og sagsbehandling bliver ydet af jurastuderende under supervision af færdiguddannede jurister.

Vi skal således gøre opmærksom på, at Silkeborg Retshjælps bistand ikke kan sammenlignes med fx advokatbistand.

Hertil kommer, at Silkeborg Retshjælp kun har åbent 2 dage om ugen, og at den enkelte rådgiver kun er til stede én dag om ugen. En vis ekspeditionstid må derfor påregnes.

Alle vores ansatte er omfattet af tavshedspligt og vores rådgivning er omfattet af en rådgiveransvarsforsikring.