facade joomla-3

Rådgivning og sagsbehandling i Silkeborg retshjælp

Silkeborg Retshjælps rådgivning og sagsbehandling bliver ydet af jurastuderende under supervision af advokater.

Alle vores ansatte er omfattet af tavshedspligt

Silkeborg Retshjælps rådgivning er omfattet af en rådgiveransvarsforsikring.

 

Hvilken hjælp kan du forvente fra Silkeborg Retshjælp?

Vi gør opmærksom på, at Silkeborg Retshjælps bistand ikke kan sammenlignes med f.eks. advokatbistand,

hverken fagligt eller tidsmæssigt, idet det faglige sagsbehandlingsarbejde bliver udført af skiftende jurastuderende

under supervision af retshjælpens leder. Tidsmæssigt har silkeborg Retshjælp kun åbent to dage om ugen

(mandag og onsdag), hvorfor en vis ekspeditionstid må påregnes.