facade joomla-3

ÅRSBERETNING 2016 for SILKEBORG RETSHJÆLP

 

INDLEDNING

Silkeborg Retshjælp aflægger hermed den årsberetning for 2016, der er krævet i henhold til retshjælpens vedtægter. Der er i medfør af § 9, nr. 2 i Tilskudsbekendtgørelsen (nr. 637 af 11. juni 2014) tillige afgivet beretning til Civilstyrelsen om antal rådgivninger og aktivitetsniveau i øvrigt. Oplysninger i den sidstnævnte beretning er også medtaget i nærværende beretning.

Beretningsåret er det 6. hele år i retshjælpens historie som uafhængig selvejende institution og det 72. år siden retshjælpen startede som Arbejdernes Retshjælp i Silkeborg i 1945.

Formen for beretningen fortsætter i øvrigt ændringen fra 2012, og beretningen indeholder således hovedsagelig de faktuelle forhold om retshjælpens forhold og aktivitet i beretningsåret.

Data om de rådsøgende, sagerne og resultaterne indsamles af rådgiverne og behandles af sekretariatet. Der er fejlmuligheder begge steder, og der forekommer mindre unøjagtigheder i materialet, der dog ikke vurderes at påvirke det samlede billede i nævneværdig grad.

Læs hele årsberetningen her