Rådgivning og vejledning

Silkeborg Retshjælps juridiske rådgivere yder mundtlig rådgivning og vejledning til alle om juridiske spørgsmål.
Rådgivningen er – hvis du ønsker det – anonym.

Videregående retshjælp og sagbehandling

Såfremt vores juridiske rådgivere skønner, at sagsbehandling er påkrævet, kan Silkeborg Retshjælp bistå med skriftlig sagsbehandling, f.eks. korrespondance med modparten, opgørelse af krav, indhentning af oplysninger, hjælp i forbindelse med ankesager samt indgivelse af klager m.v.

Kort sagt – al den skriftlige sagsbehandling du selv kunne have udført.

Silkeborg Retshjælp kan ikke deltage i møder ud af huset, hverken som bisidder eller i forligsmøder.

Silkeborg Retshjælp kan ikke hjælpe med at udarbejde egentlige juridiske dokumenter, såsom testamenter, bodelingsoverenskomster, skøder m.v. ligesom vi heller ikke kan hjælpe med at udfylde selvangivelser. Her må du have normal advokatbistand.

Såfremt advokatbistand bliver nødvendig, kan Silkeborg Retshjælp dog hjælpe med ansøgning om retshjælpsforsikring eller fri proces m.v.

Småsager

Uanset begrænsningerne ovenfor, så kan det aftales, at Silkeborg Retshjælp bistår dig i forbindelse med småsager, både ved udfærdigelse af processkrifter og deltagelse i møder i retten m.v., hvad enten du er sagsøger eller sagsøgte.

Al hjælp og bistand i Silkeborg Retshjælp er gratis!