Silkeborg Retshjælp giver gratis retshjælp til eksempelvis:

 • Personskadesager
 • Arbejdsskadesager
 • Forældremyndighed og samvær
 • Separation, skilsmisse og bodeling
 • Arveret og testamenter
 • Boliglejeforhold
 • Ansættelsessager
 • Forbrugerkøb og anden kontraktsret
 • Forsikringssager
 • Udlændingeret, f.eks. opholds- og arbejdstilladelse
 • Sager mod det offentlige
 • Gældssanering
 

Vedrører din henvendelse følgende sagsområder, begrænses vores hjælp:

 • Hvis du er aktiv erhvervsdrivende, og dit spørgsmål er af overvejende erhvervsmæssig karakter.
 • Hvis du er sigtet eller tiltalt i en offentlig straffesag.
 • Hvis der er tale om en vurdering af din retsstilling i forbindelse med en injuriesag.